Ubezpieczenie

Opublikowano: 2021-08-26 11:42

UWAGA zmiana zasad UBEZPIECZENIA

  1. Ubezpieczenie dziecka jest dobrowolne.
  2. Decyzja należy do rodzica – można skorzystać z którejś z ofert lub poszukać innej na rynku ubezpieczeń.
  3. W razie niejasności, rodzic kontaktuje się z koordynatorem wybranego ubezpieczenia.

 

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A. (zwana dalej „NAU”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31-33  jest agentem ubezpieczeniowym, który nie jest związany umową na wyłączność, ani nie jest powiązany kapitałowo z żadnym zakładem ubezpieczeniowym (NAU nie posiada udziałów, ani akcji zakładów ubezpieczeniowych). NAU pośredniczy przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz wielu zakładów ubezpieczeniowych działających w Polsce i  jest wpisany do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych jest dostępny w Internecie pod adresem:  https://au.knf.gov.pl/Au_online/  i są tam wskazane nazwy wszystkich zakładów ubezpieczeniowych, których ubezpieczenia ma prawo oferować NAU.