KONTO RADY RODZICÓW

Opublikowano: 2021-09-13 21:23

Wpłat na fundusz Rady Rodziców proszę dokonywać

podając koniecznie w tytule przelewu:

imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
Nr konta: 71 1240 3493 1111 0011 0237 3674