Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 45

w roku szkolnym 2021/2022

 

 

lp

 

klasa

 

Imię i nazwisko

 

Stanowisko w prezydium

  1.  

7A

Adamiak Joanna

przewodniczący

  1.  

2B

Kędzierska Joanna

wiceprzewodniczący

  1.  

5a

Gelecińska Patrycja

wiceprzewodniczący

  1.  

8A

Święcichowska Magdalena

sekretarz

  1.  

3B

Pęska Beata

skarbnik

  1.  

5B

Belka Katarzyna

komisja rewizyjna

  1.  

4A

Czepek Monika

komisja rewizyjna