Terminy spotkań Szkolnej Rady Rodziców

 

Data

godzina

2 listopada

1700

10 stycznia

1700

21 marca

1700

9 maja

1700