Terminy spotkań Szkolnej Rady Rodziców

 

Data

godzina

7 września

1800

11 grudnia

1600

6 maja

1600