Opłaty za obiady

Opublikowano: 2024-02-01 21:26

OPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC LUTY 2024 r. WYNOSZĄ  55 ZŁ - 11 DNI

(01.02.2024 r. - 09.02.2024 r. i  26.02.2024 r. – 29.02.2024 r.)

KOSZT JEDNEGO OBIADU WYNOSI 5 ZŁ.

NR  KONTA:  73  1240  6452  1111  0010  4797  4455

Opłaty proszę dokonać do 15.02.2024 r.

 

Termin wpływu należności upływa z dniem 15 lutego. Po tym terminie obiady nie będą wydawane uczniom, których wpłaty nie zostaną zaksięgowane na koncie szkoły.

Przy wpłacie w tytule przelewu proszę podać:

imię, nazwisko i klasę dziecka.

Każdą nieobecność dziecka na obiedzie zgłaszamy  Intendentowi dzień wcześniej do godz.14 00 .

Każda zgłoszona nieobecność będzie odliczana przy następnej wpłacie za obiady.

Nie wolno odliczać dni, które nie były zgłoszone dzień wcześniej Intendentowi.

Kontakt z Intendentem:

nr tel. (52) 583-40-49