Opłaty za obiady

Opublikowano: 2022-06-01 17:53

OPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2022 WYNOSZĄ  60 ZŁ ZA 15 DNI.

KOSZT JEDNEGO OBIADU WYNOSI 4 ZŁ.

Nie jest wliczany dzień 17 czerwca.

NR  KONTA 73  1240  6452  1111   0010  4797  4455

Opłaty proszę dokonać  do 15.06.2022.

Termin wpływu należności upływa z dniem 15 czerwca.

Po tym terminie obiady nie będą wydawane uczniom, których wpłaty nie zostaną zaksięgowane na koncie szkoły.

Przy wpłacie  proszę podać imię i nazwisko oraz klasę dziecka. Jeżeli dziecko będzie jadło tylko w wybrane dni proszę o wyszczególnienie jakie to dni.

Każdą nieobecność dziecka na obiedzie zgłaszamy intendentowi szkoły dzień wcześniej do godz.14:00. Każda zgłoszona nieobecność będzie odliczana przy następnej wpłacie za obiady. 

Nie  wolno odliczać dni które nie były zgłoszone intendentowi.

Kontakt z intendentem.

nr tel. (52) 583  40  49

 

Karty magnetyczne na obiady szkolne.

Z dniem 1.02. 2022 r. w naszej szkole wprowadzone zostają magnetyczne karty obiadowe.

Podstawą wydania obiadu będzie posiadanie wspomnianej karty, a każde jej użycie zostanie zarejestrowane w szkolnym systemie  informatycznym.

Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. W przypadku zgubienia karty, należy nabyć duplikat, za który pobierana będzie opłata w wysokości 12 zł.
Karty będą wydawane u intendenta w szkole dnia 31.01.2022.