Bydgoskie półkolonie 2022

Opublikowano: 2022-05-25 14:36

Nabór na „Bydgoskie półkolonie 2021” rozpoczyna się w czwartek 26 maj br. o godzinie 13.00  i potrwa do piątku 3 czerwca br. W półkoloniach mogą brać udział uczniowie bydgoskich szkół do 13 roku życia. Każdy uczeń może skorzystać maksymalnie z dwóch tygodniowych turnusów. Rodzic pokrywa jedynie koszt wyżywienia w wysokości 150 zł / turnus (drugie śniadanie i obiad). Półkolonie będą realizowane w ramach ośmiu tygodniowych turnusów, w 37. szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz (wykaz w załączniku)

Chęć udziału dziecka w półkoloniach należy zgłosić poprzez złożenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej wraz z oświadczeniami w placówce (w załącznikach), w której dziecko ma uczęszczać na półkolonie. Dziecko powinno posiadać legitymację szkolną bydgoskiej szkoły oraz Bydgoską Kartę Miejską.

Szczegóły rekrutacji opisane są w Zasadach postępowania rekrutacyjnego do programu „Bydgoskie półkolonie 2022”.

 

Dokumenty do pobrania:

Zasady postępowania rekrutacyjnego do programu „Bydgoskie półkolonie 2022”

Załącznik – informacja o miejscach i terminach realizacji „Bydgoskich półkolonii 2022”

Karta kwalifikacyjna

Oświadczenia rodzica – szkoły/BORPA

Oświadczenia rodzica – MDK/PM

Klauzula informacyjna

 

Wersja ukraińska karty kwalifikacyjnej i oświadczeń rodzica/opiekuna prawnego jest wersją pomocniczą, przygotowaną dla ułatwienia wypisywania dokumentu. 

W szkole należy składać te dokumenty w polskiej wersji językowej.